Ważne informacje o brokerach

Wśród pośredników – agentów wyróżnić można min.: “ brokerów – posiadających bardzo dobrą znajomość rynku i produktów, których zadaniem jest ułatwienie kontaktowania się ze sobą sprzedają-cych i kupujących brokerzy wynagradzani są w formie prowizji przez angażującą ich stronę są nimi np. agencje pośrednictwa nieruchomości

agentów przemysłowych – reprezentujących producentów i w ich imie-niu zbierających informacje rynkowe, przygotowujących oferty, nego-cjujących ceny itp.H przedstawicieli handlowych producentów – pojawiających się w kana-łach dystrybucyjnych wtedy, gdy wytwórcy nie rozwijają bezpośrednio działalności sprzedażowej komisantów – działalność ich opiera się na podpisanej umowie komisu, w której agent zobowiązuje się do sprzedaży produktu na rachunek zlecającego przykład stanowią autokomisy. Większość producentów, w celu wprowadzenia produktu na rynek, nawiązuje współpracę z pośrednikami handlowymi. Pośrednicy – agenci, z uwagi na specyficzny charakter ich działalności, są w tym zakresie raczej alternatywnym uzupełnieniem. Jednakże rola każdego rodzaju pośredni-ków na rynkach zbytu jest bardzo ważna i nie można jej nie doceniać. Pośrednicy stanowią bowiem swoistego rodzaju pomost między produ-centem a konsumentami i łagodzą dysproporcje w przepływie produktów, towarów i usług. O ile producenci wytwarzają zazwyczaj duże ilości towa-rów o ograniczonym asortymencie, to zadaniem pośrednika staje się spełnienie oczekiwań konsumentów preferujących wybór spośród szerokiej gamy towarów (przykładem są super- i hipermarkety).

One comment to Ważne informacje o brokerach

  • Literallyon33  says:

    Czy ktos moze polecic jakies dobre szkolenia na brokera w Warszawie?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>