Produkt potencjalny

Najniższy poziom to „podstawowy pożytek”. Istotą jego jest trakto-wanie produktu jako podstawowej korzyści, którą nabywca w rzeczywi-stości kupuje. Na przykład kupując zegarek klient nabywa w istocie „możliwość mierzenia czasu”, kupując długopis – „ możliwość pisania” itd.

Drugi poziom ukazuje już typową wersją produktu, co oznacza że „podstawowy pożytek „ zostaje przekształcony w „ produkt w formie podstawowej”. Występuje tu więc postrzeganie produktu jako fizycznie istniejącej rzeczy. I tak na tym poziomie zegarek widziany jest jako skó-rzany lub metalowy pasek z tarczą ze wskazówkami lub wyświetlaczem cyfrowym.

Na trzecim poziomie występuje „produkt oczekiwany”. Składa się nań zbiór cech i warunków, jakich oczekują nabywcy decydujący się kupić dany produkt. Poziom ten odzwierciedla więc fizycznie istniejący produkt rzeczywisty wraz z jego cechami postrzeganymi przez nabywców. Klienci zwracają uwagę na markę, znak handlowy, model, materiał, z którego wykonany jest produkt, cenę, jakość wykonania, opakowanie itd.

Czwarty poziom związany jest z „produktem ulepszonym”, czyli takim który oferuje dodatkowe korzyści, wyróżniające go od oferty konku-rencji. Uwidaczniają się tu kolejne cechy produktu takie jak np. bezpłatne dostarczenie, bezpłatna instalacja, wydłużona gwarancja, rękojmia, okre-sowe przeglądy, naprawy i konserwacje itp. Jednakże ulepszanie produktu powoduje z reguły ponoszenie dodatkowych kosztów, co prowadzi w kon-sekwencji do wzrostu ceny produktu. Na tym poziomie powstaje więc py-tanie – czy oferować produkt ulepszony po wyższej cenie, czy też powrócić do oferty produktów podstawowych za dużo niższą cenę.

One comment to Produkt potencjalny

  • Laos  says:

    Czyli coś o czym najcześciej zapominamy i szukamy w kazdym produkcie jakis ukrytych opcji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>